Başkandan Mesaj

“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.”

Böyle söylemiş kızılderili şefi…ve verdiği mesaj aradan geçen bunca zamana rağmen güncelliğini koruyor.Bugün de dünyada büyük ülkelerin sanayileşme yarışı devam etmekte ve maalesef gerçekçi/global önlemler alınmakta gecikilirse çok yakın bir gelecekte tüm dünyayı ve insanoğlunu çok ciddi bir felaket beklemekte.Sanırım yukarıdaki kızılderili şefinin sözünü günümüzde “Dünya yok olduğunda insanoğlu Dünya’dan başka gidecek bir evi olmadığını anlayacak” şeklinde uyarlarsak hata etmiş sayılmayız.

Artık tüm dünyada fosil yakıtların sera gazları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bir farkındalık gelişmiş durumda…Nihayet birçok uluslarası kuruluş ve otorite  bu konuda çok daha kararlı ve etkili adımlar atarak dünyamızın bu kendi kendini yok eden gidişatını durdurma yönünde irade gösteriyor.Zira sadece son 60 senede atfosmerdeki karbondioksit miktarındaki artış önceki yüzbinlerce senenin toplam artışından çok daha fazla artmış durumda(bakınız NOAA 2016 raporu), sadece bu veri bile durumun vehametini göstermesi açısından son derece çarpıcı ve önemli ve yine sadece karbondioksit oranındaki bu artış bile sanayileşme ile dünyanın bu yokoluşa doğru gidişi arasındaki ilişkiyi çok net ortaya koyuyor.

Artık tüm dünyada bu olumsuz gidişe çare bulmak için çözüm arayışları devam etmekte, ve her geçen gün daha bağlayıcı ve marjinal kararlar alınmakta, işte tüm bu çözüm önerilerinin merkezinde “yeşil sanayi devrimi” ve dolayısıyla fosil yakıtlar yerine enerji olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması önerisi yer alıyor.

Biz Solarpark A.Ş olarak sektördeki yerimiz ve çalışmalarımızla -daha yaşanılır ve temiz bir dünya için- kaçınılmaz olan bu devrimin ve dönüşümün bileşenlerinden biri olmaktan mutluluk duyuyor,birlikte saf tuttuğumuz tüm diğer meslektaşlarımız ve yol arkadaşlarımız gibi bu sektördeki çalışmalarımızla aslında “dünya daha temiz ve yaşanılır olsun” diyen tarafta bulunuyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu tip organizasyonlarla Yenilenebilir Enerjinin vazgeçilmez parçası olan Solar Enerji ailesi ile buluşup çalışmalar yapmaktan onur duyuyor ve sektördeki tüm değerli arkadaşlarımızı saygı ve içtenlikle selamlıyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı

DR. Fatih KARADENİZ

Bizimle iletişime geçin.

Projeleriniz hakkında bizimle görüşmek için hemen iletişime geçebilirsiniz.

BİLGİ ALIN